ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ពីខ្សោយទៅច្រើន លាយឡំនឹងផ្គរ រន្ទះ


(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ។

ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពល ពីជើងនូវទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ ពីប្រសព្វនឹងជ្រលងសម្ពាធទាបប៉ាស៉ីហ្វិកទូលពីក្រោមឡើងលើ។ លក្ខណៈបែបនេះនឹងបណ្តាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតខ្សោ ទៅច្រើនទៅតាមតំបន់៕