រដ្ឋសភា តែងតាំងសមាសភាពខុទ្ទកាល័យ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជាម យៀប អនុប្រធានទី១ នៃរដ្ឋសភា, ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព ជានាយកខុទ្ទកាល័យ


សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយតែងតាំង នាយក នាយករង ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស ផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ជំនួយការ និងលេខាធិការនៃខុទ្ទកាល័យ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជាម យៀប អនុប្រធានទី១ នៃរដ្ឋសភា។

សមាសភាព ខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តម ជាម យៀប មានចំនួន១២រូប ដោយមាន ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព ជានាយកបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្ន។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភា៖