ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី ដំណើរការប្រឡង សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ


ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី ដំណើរការការ ប្រឡង សញ្ញាបត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះទូទៅ និង បំពេញវិជ្ជា សម័យប្រឡងថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នៅទីស្តីការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។