មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធស្រោចស្រព អណ្តូងចារ


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធស្រោចស្រព អណ្តូងចារ ស្ថិតក្នុងឃុំមៀន ស្រុកអូរាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីដំណាំស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករបានប្រមាណ ៣៥០ ហិកតា ៕