ឯកឧត្តម លី ឡេង អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ នឹងប្រជាពលរដ្ឋ


នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ឯកឧត្តម លី ឡេង អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ អញ្ជើញជាគណៈអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ នឹងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងគម្រោងខ្សែបណ្ដាញបញ្ជូនអគ្គីសនី២៣០គីឡូវ៉ុល