សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញសារលិខិត ក្នុងទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក ២៦មេសា


សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានចេញសារលិខិត ក្នុងឱកាសទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក ឆ្នាំ២០២២ ដែលរៀបចំឡើង នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ នេះបើតាម សារលិខិតដែលបណ្តាញព័ត៌មាន ទទួលបាន។

ទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក (WIPO) ដើម្បី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីរបៀបដែលប៉ាតង់ ការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា និងការរចនាមានឥទ្ធិពលលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃ» និង «ដើម្បីអបអរសាទរការច្នៃប្រឌិត និងការរួមចំណែកដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកបង្កើត និងអ្នកច្នៃប្រឌិតក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ នៃសង្គមជុំវិញពិភពលោក»។ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ត្រូវបានជ្រើសរើសជាកាលបរិច្ឆេទ សម្រាប់ទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក ព្រោះវាស្របនឹងកាលបរិច្ឆេទ ដែលអនុសញ្ញាស្តីអំពីការបង្កើតអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក ចូលជាធរមានក្នុងឆ្នាំ១៩៧០។

WIPO ត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៦៧ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (IP) នៅទូទាំងពិភពលោក ដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាប្រទេស ក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិនានា។ គិតត្រឹមដើមឆ្នាំ២០២២ WIPO មានរដ្ឋសមាជិកចំនួន ១៩៣ ហើយសកម្មភាពរួមមានការរៀបចំវេទិកា ដើម្បីពិភាក្សា និងរៀបចំច្បាប់ IP អន្តរជាតិ និងគោលនយោបាយ ការផ្តល់សេវាសកលដែលចុះឈ្មោះ និងការពារ IP នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នា ការដោះស្រាយជម្លោះ IP ឆ្លងដែន ជួយភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ IP តាមរយៈស្តង់ដារឯកសណ្ឋាន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងបម្រើជាមូលដ្ឋានទិន្នន័យយោងទូទៅលើបញ្ហា IP ទាំងអស់។

សម្រាប់កម្ពុជា បានចូលរួមជាមួយអង្គការ WIPO ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ បន្ទាប់ពីការប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការអនុម័តច្បាប់សំខាន់ៗមួយចំនួន រួមទាំងច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាតិ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន។ ក្រោយចូលរួមបាន ២ឆ្នាំ ពោលគឺនៅឆ្នាំ២០២២ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏បានសម្រេចចេញអនុក្រឹត្យ បង្កើតនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ក្រោមក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៕