សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការប្រកួតប្រជែងកម្ពុជា


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការប្រកួតប្រជែងកម្ពុជា។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេច ដែលបណ្តាញពត៌មាន ទទួលបាន នៅយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។

គណៈកម្មាធិការប្រកួតប្រជែងកម្ពុជា មាន ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ជាប្រធាន និងមានអនុប្រធាន ព្រមទាំងសមាជិក ១៤នាក់ផ្សេងទៀត៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេចតែងតាំង សមាសភាពគណៈកម្មាធិការប្រកួតប្រជែងកម្ពុជា៖