ក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹក អូរត្រែង


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹក អូរត្រែង ស្ថិតក្នុងឃុំជង្រុក ស្រុកគងពិសី ។ ⁠⁠⁠ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សាប្រមាណ ៩០០ ហិកតា ស្រូវប្រាំង ១២០ ហិកតា និងដំណាំរួមផ្សំ ១៥០ ហិកតា ៕