អាជ្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ចខេត្តឧត្តរមានជ័យ កំពុងមមាញឹករំដោះជំនន់ ទឹកភ្លៀង


អាជ្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ចខេត្តឧត្តរមានជ័យ កំពុងមមាញឹករំដោះជំនន់ ទឹកភ្លៀង ដែលជន់លិចលង់នៅស្រុកចំនួន២ រួមមាន ស្រុកអន្លង់វែង និងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។