លោកជំទាវ មាន សំអាន ដឹកនាំ គណៈប្រតិភូចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋមន្ត្រី ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃគណបក្សកុំមុយនីស្ដចិន


លោកជំទាវ​ មាន​ សំអាន​ អនុប្រធានគណៈត្រួតពិនិត្យ​ បានដឹកនាំ​ គណៈប្រតិភូ​ គណៈត្រួតពិនិត្យ​ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល​ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន​ ២០​ រូប​ ចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ​ លោក​ SONG Tao រដ្ឋមន្ត្រី​ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ​ នៃគណបក្សកុំមុយនីស្ដចិន​ នៅ​ទីក្រុង​ ប៉េកាំង​ ប្រទេសចិន(​ 24-07-2017 ) ៕