រដ្ឋសភាកម្ពុជា បង្ហាញលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី៤៣


មហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន ហៅកាត់ថា អាយប៉ា-AIPA ដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋសភាកម្ពុជានោះ បានបិទបញ្ចប់ហើយកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញនេះ។

មហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី៤៣ បានសម្រេចនូវលទ្ធផលផ្លែផ្កាជាច្រើន ដើម្បីជាចំណែកសម្រាប់សម្រាប់ការធានាបាននូវនិរន្តរភាព និងវឌ្ឍនភាពក្នុងតំបន់លើពិភពលោក ក៏ដូចជាចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងតំបន់ និងពិភពលោក។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតនេះ៖