ក្រសួងទេសចរណ៍ណែនាំឱ្យអាជីវកម្មពង្រឹងសេវាកម្មទេសចរណ៍ ក្នុងឱកាសបុណ្យសមុទ្រនាចុងឆ្នាំនេះ


ក្រសួងទេសចរណ៍បានចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការពង្រឹងគុណភាពអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍ ដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី៩ ជុំទី៣ នៅខេត្តព្រះសីហនុ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៩-១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។

ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារលម្អិតនៃសេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍៖