សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យ ទទួលស្គាល់សមាជិកជ្រើសតាំងសភាពាណិជ្ជកម្ម រាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន ៤០រូប សម្រាប់អាណត្តិទី៤ លើកទី២


(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការទទួលស្គាល់សមាជិកជ្រើសតាំងសភាពាណិជ្ជកម្ម រាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន ៤០រូប សម្រាប់អាណត្តិទី៤ លើកទី២។ នេះបើតាមអនុក្រឹត្យ ដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣៕

ខាងក្រោមនេះជាអនុក្រឹត្យ៖