ឯកឧត្តម លី ឡេង បើកកិច្ចប្រជុំជាមួយគណកម្មការ ត្រួតពិនិត្យ សុវត្ថិភាព នៅតាមមណ្ឌលប្រឡងសញ្ញបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ


នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម លី ឡេង អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយគណកម្មការ ត្រួតពិនិត្យ សុវត្ថិភាព នៅតាមមណ្ឌលប្រឡងសញ្ញបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ សម័យប្រឡង – ២១ សីហា ២០១៧ ខាងមុខនេះ ៕