ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន បានផ្ញើសារ រំលែកទុក្ខ ជូនចំពោះឯកឧត្តម លីវ ជានឆាវ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន អំពីមរណភាព ឯកឧត្តម លី ខឺឈាង