សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញសេចក្តីសម្រេចចាត់តាំង ក្រុមបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង សមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥


(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយ ស្តីពីការចាត់តាំងក្រុមបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង សមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៖