សុខាបាលធ្វើយុទ្ធនាការអនាម័យចំណីអាហារ


Health Cam 25 03 16 2 copy

     មន្ទីរ​សុខា​ភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កំពុង​ធ្វើ​យុទ្ធ​នាការ​ជម្រុញ​ឲ្យ​មន្ត្រី​សាលា​ខណ្ឌ សង្កាត់ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ចូល​រួម​អនុវត្ត​ការ​លើក​កម្ពស់​សុខុមាល​ភាព​ប្រជា​ជន​ ដូច​ជា​ការ​ធ្វើ​អោយ​មាន​អនាម័យ​លើ​ចំណី​អាហារ​តាម​ភោជនី​ដ្ឋាន​ ឬ​តាម​កន្លែង​លក់​ដូរ​នានា​ ។​

     យុទ្ធ​នាការ​នេះ ស្រប​ពេល​ដែល​កម្ពុជា​កំពុង​រង​អាកាស​ធាតុ​ក្តៅ​ក្រហែង និង​រង​ការ​ហុយ​ពី​ធូលី​ដី​តាម​កន្លែង​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ខណ្ឌ ដែល​ញុំាង​អោយ​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ពី​បញ្ហា​អនាម័យ​និង​សុខភាព​ ។ យុទ្ធ​នាការ​ជម្រុញ ការ​លើក​កម្ពស់​សុខុមាល​ភាព​ប្រជា​ជន​ក្នុង​រាជធានី​របស់​មន្ទីរ​សុខា​ភិបាល នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ សាលា​ខណ្ឌ​ពោធិ៍សែន​ជ៏យ ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម ពី​អនុ​ប្រធាន​សុខា​ភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​…. អភិបាល​ខណ្ឌ ពោធិ៍​សែន​ជ័យ មន្ត្រី​សាលា​ខណ្ឌ ចៅ​សង្កាត់ និង​មន្ត្រី​ពាក់​ព័ន្ធ​នានា ប្រមាណ​១០០​នាក់ ​។

     អភិបាល​ខណ្ឌ​ពោធិ៍​សែន​ជ័យ លោក ហែម ដារិទ្ធិ បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​នឹង​កំពុង​អនុវត្ត​យ៉ាង​សកម្ម នូវ​កម្ម​វិធី​សុខ​មាល​ភាព រាជធានី និង​ធ្វើ​ការ​តាម​ដាន​ការ​អនុ​វត្តន៍​សុខមាល​ភាព​ជា​ប្រចាំ នៅ​តាម​ទី​ផ្សារ កន្លែង​ធ្វើ​ការ សង្កាត់ សាលា​រៀន មន្ទីរ​ពេទ្យ និង​លំដ្ឋាន ដើម្បី​រួម​ចំណែក លើក​កម្ពស់​សុខ​ភាព​និង​លក្ខ​ខណ្ឌ​ជីវិភាព​រស់​នៅ​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ ​។ លោក​បាន​ស្នើ មន្ត្រី​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ទាំង​អស់ ចូល​រួម​អនុវត្ត​នូវ​កម្ម​វិធី​សុខ​មាល​ភាព​នេះ​ដោយ​បាន​ជា​ប្រចាំ​ ។

Health Cam 25 03 16 3 copy  Health Cam 25 03 16 4 copy

Health Cam 25 03 16 5 copy  Health Cam 25 03 16 6 copy