កម្ពុជា-ចិន ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ ឯកឧត្តម វ៉ាង យី មកកាន់កម្ពុជា និងកិច្ចប្រជុំលើកទី៧ នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា-ចិន


កម្ពុជា-ចិន នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមមួយ ស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ ឯកឧត្តម វ៉ាង យី សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន, ប្រធានការិយាល័យគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស, និងជារដ្ឋមន្ត្រី ការបរទេស មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា និងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៧ នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា-ចិន ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរួម៖