រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ធ្វើការអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវជាតិលេខ ២


នៅថ្ងៃទី៦ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវជាតិលេខ ២ ចាក់អង្រែ ប្រវែង ៤៣៥០ម ទទឹង ១៨ម ចាប់ពីស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ដល់រង្វង់មូលព្រះនរាយ៍។