ពិធីសម្ពោធដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ វិហារឥស្លាមអាល់មូហាជីរីន


ខេត្តត្បូងឃ្មុំ, ថ្ងៃពុធ ទី០៦ កញ្ញា ២០១៧ពិធីសម្ពោធដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ វិហារឥស្លាមអាល់មូហាជីរីន ស្ថិតនៅភូមិបេងថ្មី ឃុំសេដា ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។