ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព៖ ទង្វើរបស់តំណាងរាស្រ្ត CNRP គឺជាការដាក់បន្ទុកដល់គណបក្សខ្លួនជាប់ជំពាក់នឹងអំពើក្បត់ជាតិ កឹម សុខា


ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព បានមានប្រសាសន៍ថា សកម្មភាពរបស់គណបក្សប្រឆាំង ដែលព្យាយាមទៅជួបជុំគ្នានៅត្រពាំងផ្លុង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ពុំបានផ្តល់ផលប្រយោជន៏អ្វីដល់លោក កឹម សុខា នោះទេ ផ្ទុយទៅវិញទង្វើនេះជាការដាក់បន្ទុក ដល់គណបក្សខ្លួនអោយជាប់ជំពាក់ នឹងអំពើក្បត់ជាតិ កឹម សុខា