ឯកឧត្តម សុង តាវ ប្រធានគណ:ទាក់ទងបរទេស នៃគណ:កម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីសចិន ជួបសំណេះសំណាលគណ:ប្រតិភូកម្ពុជា


ឯកឧត្តម សុង តាវ (SONG TAO) ប្រធានគណ:ទាក់ទងបរទេស នៃគណ:កម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីសចិន បានជួបសំណេះសំណាលគណ:ប្រតិភូកម្ពុជា ដែលដឹកនាំដោយ លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច និងពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់រួមគ្នា ថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន៕