អាមេរិកផ្តល់ជំនួយ ៣៥លានដុល្លារ ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា


US Aids 31  03 16 2 copy

     រដ្ឋា​ភិបាល​អាមេរិក​ បាន​សន្យា​ផ្តល់​ថវិកា​ចំនួន ៣៥​លាន​ដុល្លារ ដល់​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា សម្រាប់​វិស័យ​សុខ​ភាព​សាធា​រណៈ និង​អប់រំ​កម្ម​វិធី​បរិស្ថាន និង​កសិកម្ម​នៅ​កម្ពុជា ។ ការ​សន្យា​ផ្តល់​ថវិកា​នេះ បាន​ធ្វើ​ក្នុង​ពិធី​មួយ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មីនា​នេះ ក្នុង​ការ​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​រវាង​មន្ត្រី​កម្ពុជា និង​មន្ត្រី​ស្ថាន​ទូត​អាមេរិក នៅ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា ។ ឧប​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ប្រចាំ​ការ ឯកឧត្តម គាត ឈន់ និង​ឯកអគ្គ​រដ្ឋ​ទូត​អាមេរិក លោក William A. Heidt បាន​អញ្ជើញ​ជា​សាក្សី​ក្នុង​ពិធី​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​ផ្តល់​ជំនួយ​មក​កម្ពុជា​នេះ ។

     សេចក្តី​រាយ​ការណ៍​បាន​បញ្ជាក់​ថា នេះ​ជាទឹក​​​ប្រាក់​ផ្តល់​ដំបូង ក្នុង​កញ្ចប់​ថវិកា ១៣៧​លាន​ដុល្លារ សំរាប់​រយៈ​ពេល ៣ឆ្នាំ ទ្រទ្រង់​អាទិ​ភាព​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា នៅ​ក្នុង​វិស័យ​វិស័យ​សុខ​ភាព​សាធា​រណៈ អប់រំ​កម្ម​វិធី​បរិស្ថាន និង​កសិកម្ម​នេះ ។

     សេចក្តី​រាយ​ការណ៍​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ផ្តល់​ជំនួយ​ទ្វេភាគី​នេះ នឹង​ជួយ​ដល់​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា ដោយ​កែលំអ​គុណ​ភាព​នៃ​ការ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​… លើក​កំពស់​អាហា​រូប​ត្ថម្ភ​សំរាប់​មាតា និង​កុមារ​… បង្កើន​ទីផ្សារ និង​ផលិត​កម្ម​កសិកម្ម​… ការពារ​ធន​ធាន​ធម្មជាតិ​របស់​កម្ពុជា​… និង​ជួយ​សិស្ស​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​រៀន​អាន​ថែម​ទៀត ៕