លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញ ជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារជ្រើសរើស ពលទាហាន


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុងបានអញ្ជើញ ជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារជ្រើសរើស ពលទាហាន។
(០២ តុលា ២០១៧)