បទសម្ភាសក្រោយពេលបញ្ចប់វគ្គអប់រំនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា របស់យុវជន ភូមិ សង្កាត់ ក្រុងពោធិិ៍សាត់


នាល្ងាចថ្ងៃទី ២៧-មីនា-២០១៦ ដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BTV ប៉ុស្តិ៍ ដើម្បីបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃវគ្គអប់រំនយោបាយ និងចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីវគ្គនេះ គឺជាយន្តការមួយ របស់គណបក្សឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅជោគជ័យរបស់យុវជន ដោយផ្សាភ្ជាប់ និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា ស្របតាមគោលដៅ គោលជំហរ និងជាមាគារដ៍រឹងមាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយើង ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃ របស់សម្តេចអគ្គមហា សេនា បតីតេជោ ហ៊ុន សែន