ដំណោះស្រាយទឹកលិចនៅសង្កាត់ចោមចៅទី១ និងសង្កាត់ចោមចៅទី២


នៅរសៀលថ្ងៃទី៩ខែតុលាឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចុះពិនិត្យដំណើរការជីកប្រឡាយទួលពង្រ ដើម្បីដោះស្រាយទឹកលិចនៅសង្កាត់ចោមចៅទី១ និងចោមចៅទី២។
នៅថ្ងៃស្អែក នឹងបន្ថែមអេស្កាវ៉ាទ័រចំនួន ៤គ្រឿង ដើម្បីជំរុញការជីកប្រឡាយទួលពង្រ និងព្រែកហា។