សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពត ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកអូរឃ្លៃ


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពត ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកអូរឃ្លៃ ដែលរួមមាន ទំនប់អាងទឹក ប្រវែង ១.៩៨៥ ម៉ែត្រ និងប្រឡាយមេ ប្រវែង ៥.០៧៥ ម៉ែត្រ ស្ថិតក្នុងឃុំនារាយណ៏ ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត ។ អាងទឹកនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករបានប្រមាណ ៦៥០ ហិកតា ៕