លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុងអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡា បាល់ទាត់


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុងអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡា បាល់ទាត់ក្របខ័ណ្ឌទូទាំងខេត្ត ដណ្តើមពានរង្វាន់អភិបាលខេត្ត។
(ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧)