កម្ពុជានិងយុទ្ធនាការថ្មីទប់ស្កាត់អេដស៍


Anti Aids 06 04 16 2 copy

     ក្រុម​ប្រ​យុទ្ធ​ប្រ​ឆាំង​នឹង​ជម្ងឺ​អេដស៍​ បាន​បន្ត​យុទ្ធ​នា​ការ​ប្រ​ឆាំង​ជម្ងឺ​អេដស៍​នេះ​បន្ត​ទៀត ដោយ​បញ្ចូល​កម្ម​វិធី​អេដស៍​នេះ​ក្នុង​កម្ម​វិធី​សិក្សា​… ការ​បញ្ជូល​សកម្ម​ភាព​នេះ​អប់រំ​ដល់​រោង​ចក្រ និង​ការ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​អេដស៍​តាម​មូល​ដ្ឋាន​ ។

     កម្ពុជា​បាន​ទទួល​ការ​កោត​សរសើរ​ពី​ពិភព​លោក​ថា ជា​ប្រ​ទេស​មាន​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​យុទ្ធ​នា​ការ​ទប់​ស្កាត់​ជម្ងឺ​អេដស៍ ដែល​ញ៉ាំង​អោយ​ក្រុម​អ្នក​រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី បាន​បន្ត​ជម្រុញ​យុទ្ធ​នា​ការ​ទប់​ស្កាត់​នេះ​ជា​បន្ត​ទៀត​ តាម​កម្ម​វិធី​ថ្មី​ៗ​របស់​ខ្លួន​ ។ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ កម្ម​វិធី​មួយ​ចំនួន​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​រារាំង​ទប់​ស្កាត់​ជម្ងឺ​អេដស៍ បាន​លើក​យក​មក​ពិភា​ក្សា​ ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​បច្ចេក​ទេស​ របស់​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រ​យុទ្ធ​នឹង​ជម្ងឺ​អេដស៍ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៥​ ខែ​មេសា​នេះ នៅ​ទី​ស្តី​ការ​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រ​យុទ្ធ​នឹង​ជម្ងឺ​អេដស៍​ ។

     អគ្គ​លេខា​ធិការ​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រ​យុទ្ធ​នឹង​ជម្ងឺ​អេដស៍ ឯក​ឧត្តម តែង​ គន្ធី​ បាន​មាន​ប្រ​សាសន៍​បញ្ជាក់​ពី​សកម្ម​ភាព​សំខាន់​ៗ​ដែល​អាជ្ញា​ជាតិ​ប្រ​យុទ្ធ​នឹង​ជម្ងឺ​អេដស៍​កំពុង​អនុ​វត្ត​ ។ ឯក​ឧត្តម​មាន​ប្រ​សាសន៍​បាន​បន្ត​ថា ក្រ​សួង​សុខា​ភិបាល​ដែល​មាន​មជ្ឈ​មណ្ឌ​ជាតិ​ប្រ​យុទ្ធ​នឹង​ជម្ងឺ​អេដស៍ សើ​ស្បែក និង​កាម​រោគ កំពុង​តែ​អនុ​វត្ត​សកម្ម​ភាព​តាម​ដាន និង​ពន្យល់​ណែ​នាំ​ដល់​អ្នក​ដែល​ប្រ​ឈម​មុខ​ខ្ពស់​នឹង​ការ​ឆ្លង​មេ​រោគ​អេដស៍​ ឲ្យ​មក​ទទួល​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​ដើម្បី​ឆាប់​ទទួល​បាន​ការ​ព្យា​បាល ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​អំណាច​នៃ​ការ​ចម្លង​ ។

     រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ ៣​សូន្យ ​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០២០ គឺ​គ្មាន​ការ​ចំលង​ថ្មី​… គ្មាន​ការ​រើស​អើង​… និង​គ្មាន​មរណ​ភាព ​ទាក់​ទង​នឹង​អេដស៏​ ។ របាយ​ការណ៍​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា អត្រា​នៃ​ការ​ចំលង​មេ​រោគ​អេដស៏ និង​ជំងឺ​អេដស៏​នៅ​កម្ពុជា​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៥  ក្នុង​ចំណោម មនុ​ស្ស​ពេញ​វ័យ​ចាប់​ពី​អាយុ​ ១៥​ដល់​ ៤៩​ឆ្នាំ មាន​អត្រា​០.៦% ។ ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុជា​ ១២០០​នាក់​ ក្នុង​១​ឆ្នាំ​ៗ បាន​រង​ការ​ឆ្លង​មេ​រោគ​អេដស៍​ថ្មី​ ។

Anti Aids 06 04 16 3 copy  Anti Aids 06 04 16 4 copy