ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញជួបប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងព័ត៌មាន


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជួបប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងអគ្គនាយក អគ្គនាយិកា នៃក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ ដើម្បីវាយ តម្លៃការងារអនុវត្តកន្លងមក និងទិសដៅអនុវត្តការងារបន្ត។