សកម្មភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង ចុះអនុវត្តការងារកែលំអប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកកញ្ចំ


សកម្មភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង ចុះអនុវត្តការងារកែលំអ និងថែទាំ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកកញ្ចំ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំកញ្ចំ ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ៨០០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ៤៦០ ហិកតា ។