កម្មវិធីជូនដំណើរប្រតិភូនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងជប៉ុន


កម្មវិធីជូនដំណើរប្រតិភូនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងជប៉ុន ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធាន សសយក និងឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ