ក្រសួងទំនាក់ទំនង ជាមួយរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា គាំទ្រចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់សម្តេចតេជោ


ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ នៃ ក្រសួងទំនាក់ទំនង ជាមួយរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា គាំទ្រចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹង ញត្តិគាំទ្រសាលដីកា តុលាកំពូលរំលាយ គណបក្ស សង្រ្គោះជាតិ