ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន អញ្ជើញពិនិត្យការដ្ឋានខួងអណ្ដូងជាជំនួយឥតសំណងរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន


ថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងប្រតិភូរួមដំណើរ ក៏បានអញ្ជើញពិនិត្យការដ្ឋានខួងអណ្ដូងជាជំនួយឥតសំណងរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នៅភូមិដកគ្រងឃុំពង្រស្រុករលាប្អៀរខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ៕