សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ការលាលែងរបស់សមាជិកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខនោះទេ


(ភ្នំពេញ) ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការប៉ោះឆ្នោតចំនួន ៣រូបដែលបានលាលែងពីចេញនោះ វាមិនបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខនោះទេ ព្រោះយើងអាចរៀបចំឱ្យទៅគណបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចមួយរួមជាអនុប្រធាន និងគណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជាមួយរួប និងម្នាក់ត្រូវចជ្រើសរើសរកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតែម្តងទៅ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ថា «ចំពោះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមកពីគនបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលបានលាលែងពីតំណែងនោះ​ វាមិនមានអ្វីប៉ះពាល់ដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខទេ ហើយរឿងលាលែងវាសិទ្ធរបស់គាត់។ 

សម្តេចមានប្រសាសន៍ទៀតថា សូមឯកឧត្តម ស៊ិន ប៊ុនហុក គួរពិនិត្យមើលលើរឿងនេះ បើលាលែងហើយឱ្យចុះមិនចាំបាច់ទទួលយកវិញទេ ព្រោះវាមិនដែលទើបតែលាលែងមកសុំចូលវិញនោះទេ»៕