សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្ទនាកំរិតខ្ពស់រវាងគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិន និងគណបក្សនានាលើពិភពលោក នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន


តបតាមការអញ្ជើញរបស់ គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិន នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្ទនាកំរិតខ្ពស់រវាងគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិន និងគណបក្សនានាលើពិភពលោក នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។