លោកជំទាវ មាន សំអាន អញ្ចើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី “ស្រ្តីនិងគ្រឿងស្រវឹង “


នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ មាន សំអាន ប្រធានគណៈកម្មការទី៨ ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ចើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី “ស្រ្តីនិងគ្រឿងស្រវឹង ” រៀបចំដោយសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ សហការជាមួយអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជា នៅភោជនីយដ្ឋានអង្គរម៉ុងឌីយ៉ាល់ ខេត្តសៀមរាប។