លោកជំទាវ ញឹក សាគន្ធ អញ្ជើញចុៈចែកអំណោយ សម្លៀកបំពាក់សម្ភារ:សិក្សាជូនដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងស្រុកសង្កែ


ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ ញឹក សាគន្ធ អភិបាលរង ខេត្តបាត់ដំបង និងជាប្រធានចលនាស្រ្តី ខេត្តបាត់ដំបង សហការជាមួយអង្គការប្រតិបត្តិការកុមារកម្ពុជា បានអញ្ជើញចុៈចែកអំណោយ សម្លៀកបំពាក់សម្ភារ:សិក្សាជូនដល់សិស្សានុសិស្ស ដែលស្ថិតនៅឃុំរការ ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង ចំនួន១៤០នាក់ ។