ឯកឧត្តម ញ៉ន សិទ្ធិ អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយតម្កល់ឯកសារ ពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងបន្ថយថ្លៃលក់អគ្គិសនី


មណ្ឌលគិរី៖ រសៀលថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ញ៉ន សិទ្ធិ អភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរី បានអញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ​តម្កល់ឯកសារ​ ពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងបន្ថយថ្លៃលក់អគ្គិសនីនៅតំបន់ចែកចាយរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា និងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដោយវិស័យឯកជន នៅសាលប្រជុំសាលា ខេត្ត