វីដេអូៈ សម្តេចតេជោ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករជាង ១ម៉ឺន ៤ពាន់នាក់