តំណាងរាស្រ្តខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដឹកនាំក្រុមចលនាស្រ្តីខេត្ត ប្រគល់អណ្តូងស្នប់ចំនួន៤ ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាត


ថ្ងៃទី ០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមចលនាស្រ្តីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដឹកនាំដោយ លោកជំទាវកែ ច័ន្ទមុនី តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល កំពង់ឆ្នាំង និងជាប្រធានកិត្តិយស សាខាសមាគមនារីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ ឯកឧត្តម កុយ សុុវណ្ណកុ្រមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះស្រុកកំពង់ត្រឡាច លោកជំទាវ តុង ណារី អនុប្រធនក្រុមចលនាស្រ្តី លោកជំទាវ ប៉ាល់ យឿន អនុប្រធានក្រុមចលនាស្រ្តីខេត្ត ចុះឃំុ តាជេស និង ឃំុ ថ្មដ្ឋ ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ដើម្បីប្រគល់អណ្តូងស្នប់ ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាត ចំនួន ៤ អណ្តូង សំរាប់ប្រើប្រាស់រួម ដែលបានការ ឧប្បត្តម្ភពី ឯកឧត្តម កុយ សុវណ្ណ រួមជាមួយ លោកជំទាវ កែ ចន្ទ័មុនី លោកជំទាវ តុង ណារី លោកជំទាវ ប៉ាល់ យឿន ផងដែរ ។
Kampong Chhang 8-5-2016 (2)                               Kampong Chhang 8-5-2016 (3)
Kampong Chhang 8-5-2016 (4)                              Kampong Chhang 8-5-2016 (5)
Kampong Chhang 8-5-2016 (6)                             Kampong Chhang 8-5-2016 (7)
Kampong Chhang 8-5-2016 (9)