ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រកាសតែងតាំងអភិបាលរង ខេត្តសៀមរាប


ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រកាសតែងតាំងលោកង៉ាន់ ភិរុណ ឋានន្តរសកិ្តវរៈមន្ត្រីថ្នាក់លេខ១ នៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាអភិបាលរង ខេត្តសៀមរាប ជំនួសលោក សង់ រីហា ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរភារកិច្ចទៅកន្លែងថ្មី នាថ្ងៃទី០៣ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨។