ក្រុមការងារនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ ធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រពន្ធ័ធារាសាស្រ្ត ០៥


សកម្មភាពក្រុមការងារនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ ធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រពន្ធ័ធារាសាស្រ្ត ០៥ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូរស្វាយ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ។ ប្រពន្ធ័នេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ១៨៥ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ៣៥ ហិកតា ។