ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក កែវ វណ្ណថន បញ្ជាក់ពីមន្ទិលសង្ស័យ នៅលើបណ្តាញសង្គម អំពីប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ៍