សកម្មភាពក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តស្ទឹងត្រែង បន្តចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក អូរខ្លុង


ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក អូរខ្លុង មានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំសាមឃួយ ស្រុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ៧៨៣ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ២៥៦ ហិកតា ។