ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តក្រចេះ ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទំនប់អាងទឹក អូរព្រហ៊ូត


សកម្មភាពក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តក្រចេះ ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទំនប់អាងទឹក អូរព្រហ៊ូត ។

ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទំនប់អាងទឹក អូរព្រហ៊ូត មានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់គរ ស្រុកព្រែកប្រសព្វ ខេត្តក្រចេះ ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីដំណាំស្រូវប្រាំង ចំនួន ២៧០ ហិកតា ។