ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ តាំងក្រសាំង កំពុងត្រូវបានក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ធ្វើការសាងសង់


ទិដ្ឋភាពប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ តាំងក្រសាំង ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ នារដូវប្រាំងឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨ នេះ ។

សូមបញ្ជាក់ជូនថា ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ តាំងក្រសាំង កំពុងត្រូវបានក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ធ្វើការសាងសង់ឡើងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលរាប់ម៉ឺនហិកតា ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ។ បច្ចុប្បន្នការសាងសង់សម្រេចបានប្រមាណ ៨០% ហើយ ។