សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត យុវជនសម្ដេចតេជោ បានចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺមាត់ធ្មេញ ជូនប្អូនៗកុមារៗ


នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨ នេះសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត យុវជនសម្ដេចតេជោ បានចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺមាត់ធ្មេញ ជូនប្អូនៗកុមារៗដែលនៅក្នុងអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជា Cambodia_Children’s_FUND (CCF) និងបងប្អូនរស់នៅសហគមនោះសរុបបានចំនួន ២១៥នាក់ ។