ពិធីក្រុងពាលី បញ្ចុះបឋមសិលាកសាងអគាររដ្ឋបាលសង្កាត់ជើងទឹក ក្រុងព្រៃវែង

29115

ព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ពិធីក្រុងពាលី បញ្ចុះបឋមសិលាកសាងអគាររដ្ឋបាលសង្កាត់ជើងទឹក ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង
លោកម៉ននី បណ្ឌិត អភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងព្រៃវែង និងព្រមទាំងលោក លោកស្រី កញ្ញា អភិបាលរងក្រុង ចៅសង្កាត់ លោក លោកស្រី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ ប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យចំណុះជំុវិញក្រុង អធិការនគរបាលក្រុង កងកម្លាំងប៉ុស្តិ៍សង្កាត់ ក្នុងពិធីក្រុងពាលីបញ្ចុះបឋមសិលាអគាររដ្ឋបាលសង្កាត់ជើងទឹកក្រុងព្រៃវែង ។

គួរបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថា នេះជាសមិទ្ឋផលថ្មីមួយទៀត ដែលកើតឡើងក្រោយការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋបាលកម្ពុជា ដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យ

 29118

 29117

 29114

 29116