ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក អូរក្រូច ត្រូវបានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេតត្កំពង់ធំ ធ្វើការជួសជុលបន្ទាន់ឡើងវិញ

29336

បន្ទាប់ពីទទួលរងការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក អូរក្រូច ត្រូវបានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេតត្កំពង់ធំ ធ្វើការជួសជុលបន្ទាន់ឡើងវិញ ។ ការងារដែលត្រូវអនុវត្តរួមមាន ៖ ជួសជុលតួទំនប់អាងប្រវែង ៨០០ ម និងជួសជុល-កែលំអសន្ទះទ្វារទឹក ចំនួន ០២ សន្លឹក ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក អូរក្រូច មានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំសាលាវិស័យ ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ខេត្តកំពង់ធំ ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលប្រមាណ ៧០០ ហិកតា ។

 29332

 29333

 29335

 29334

 29337

 29331

 29330